Budžeta plānošana

Budžets ir visu mūsu ienākumu kopums. Budžetam ir ļoti liela nozīme mūsu dzīvēs. Pie budžeta ir jāstrādā un tas ir jāplāno, pretējā gadījumā mūsu finansēs valda haoss. Finanšu jomā ir jābūt stabilitātei, jo šī joma ietekmē tik daudzas citas jomas mūsu dzīvēs. Budžets nosaka ļoti lielu daļu mūsu dzīves un lietu ko darām. Atkarībā no savām iespējām, mēs plānojam budžetu tā, lai apmierinātu maksimālu daudzumu savu vajadzību.

Cilvēki varētu teikt, ka budžets nav īpaši aktuāls tieši viņiem, jo ar šo terminu saprot valstiska līmeņa ietekmi. Taisnība, budžets ir arī valstij. Tieši tā pat kā uzņēmumiem, ģimenēm un mums katram individuāli. Budžets ir katra naudas makā, neskatoties uz tā izmēriem. Ja neprotam to plānot un uzturēt, tad makā rodas tukšums. Šādā gadījumā, problēmas nav ilgi jāmeklē, tās atradīs mūs pašas.

Valsts budžets ir ļoti apjomīgs, vismaz salīdzinājumā ar mūsu budžetiem. Šeit ir ļoti liels līdzekļu daudzums un vēl lielāks skaits vajadzību kuras ir nepieciešams vismaz daļēji, bet apmierināt. Valsts līmenī ir nepieciešams sadalīt esošos līdzekļus pa prioritātēm. Vispirms tiek segtas galvenās, neizbēgamās izmaksas un tālāk sākas līdzekļu sadale pa pārējām vajadzībām. Šis process mums visiem ir gana pazīstams, jo dzirdam to ik gadu skatoties ziņas. No malas skatoties mēs varam redzēt dažādas izvēles, kuras ir izdarītas, bet mēs būtu rīkojušies citādi. Daļēji tas ir pamatoti, daļēji, ļoti subjektīvi. Mēs varam spriest, jo paši plānojam un pieņemam budžetus.

Valsts budžets

Finanšu palīdzībaNozīmīga vieta valsts ekonomiskās politikas realizēšanā ir valsts budžetam, tā ienākuma daļas veidošanas procesam un izlietošanas virzieniem. Prasmīgi veidojot un izmantojot valsts budžeta līdzekļus, var gan paātrināt ekonomisko izaugsmi gan nepieciešamības gadījumā mīkstināt negatīvos procesus tautsaimniecībā.

Valsts budžetu veidošana ir aizsākusies 19.gs., kad pieauga izdevumu apjomi valsts un sabiedrības vajadzībām. Kļuva aktuāla valsts ieņēmumu un izdevumu plūsmu kontrole. Pats vārds „budžets” ir cēlies no senfranču vārda, kas apzīmēja mazu ādas somiņu. Latvijā arī ir izveidojusies savdabīga tradīcija. Finanšu ministrs iesniedz nākamā gada budžeta projektu Saeimā speciālā ādas portfelī.

Valsts budžeta darbības periods tiek apstiprināts ar likumu. Parasti budžeta gads sakrīt ar kalendāro, bet pastāv arī izņēmumi: ASV budžeta gads sākas 1.oktobrī, Zviedrijā 1.jūlijā, Lielbritānijā un Kanādā – 1.aprīlī.

Valsts budžets ir naudas ieņēmumu un izdevumu saraksts noteiktam laika periodam, parasti saimnieciskajam gadam. Budžets ir svarīga finanšu vadības sastāvdaļa valdības noteikto mērķu un uzdevumu izpildei.

Budžeta sistēmas struktūra ir saistīta ar valsts formu, un tās iedalījums ir analoģisks administratīvi teritoriālajam dalījumam. Unitārās valstīs ir tikai centrālie un vietējie budžeti kā Francijā un Lielbritānijā. Latvija arī pēc savas būtības ir unitāra valsts, un atbilstoši administratīvi teritoriālajam iedalījumam Latvijā ir divpakāpju budžets, kas pēc pakļautības principa tiek iedalīta – valsts un pašvaldību budžetos.

Valsts budžets ietver sevī ieņēmumu un izdevumu daļas. Ieņēmumus veido visi valsts un pašvaldības institūciju saņemtie līdzekļi atbilstoši likumiem. 2012.gadā lielāko ieņēmumu daļu veidoja iekasētie nodokļi, un tie sastādīja apmēram 75%. Budžeta izdevumi ietver visus maksājumus, izņemot parādu pamatsummas atmaksu. Lai varētu salīdzināt izdevumu apjomu pa jomām un to dinamiku pa saimnieciskajiem gadiem, lieto valsts izdevumu klasifikāciju atbilstoši valsts funkcijām.

Budžets ir sabalansēts, ja paredzētie izdevumi ir vienādi ar ieņēmumiem. Ja izdevumi ir lielāki par ieņēmumiem, veidojas budžeta finansiālais deficīts. Ja ieņēmumi pārsniedz izdevumus, budžetam ir finansiālais pārpalikums.

Katra valsts izvēlas, kādu ekonomisko politiku tā īstenos un kāds budžets tādā gadījumā ir nepieciešams. Ekonomiskā politika var būt attīstību veicinoša, konservatīva – kas nodrošinās esošās situācijas nostiprināšanu. Ja valsts izvēlas ekonomikas attīstību veicinošu politiku, tad budžeta deficītu var attaisnot, ja šos līdzekļus izlieto tādiem ekonomikas projektiem, kas stimulē tautsaimniecības attīstību.

Valsts parāds ir budžeta deficītu uzkrāta summa. Tas var būt gan iekšējais, gan ārējais – atkarībā no tā, kam valsts ir parādā. Valsts iekšējais parāds nozīmē, ka valsts iedzīvotāji ir parādā viens otram. Kā rāda daudzu valstu pieredze, ar tādu parādu var sadzīvot diezgan ilgi. Sarežģītāk ir ar valsts ārējo parādu, jo tas obligāti ir jāatmaksā, atdodot daļu no sava iekšzemes kopprodukta, turklāt šādai ekonomiskai problēmai var būt arī politiskas sekas.

Kredīts mazās summās: kāpēc ne?

Finanšu palīdzībaKatram no mums var gadīties reizes, kad pirms algas saņemšanas jāaizņemas. Lieki būtu tagad analizēt cēloņus šim faktam. Varbūt vienkārši dzīves ritmā naudai netiek piešķirta liela vērība, jo – ir nozīmīgākas problēmas par dažu eiro trūkumu pirms algas dienas. Turklāt aizņemties šodien ir ļoti viegli.

Tātad tiem, kuri nogurdinājuši savus biedrus ar aizdevumu prasīšanu un kuru rīcībā nav apsviedīgu draugu ar radošām uzņēmēja spējām, lai iesaistītu cilvēku pelnošā biznesā un līdz ar to papildu peļņā, ir radīti ātrie kredīti. Mazās summās šie aizņēmumi nerada lieku satraukumu. Distances kredītu kompānijas (un kredītiestādes vispār) ir parūpējušās par ārkārtīgi labu līdzekli, pret nepatīkamajām lūdzēja sajūtām, gluži vienkārši piedāvājot izpirkt parādu ar pievienoto procentu likmju palīdzību.

Atceros laiku, kad meklētie pieci lati bija jārod no rīta, pirms došanās uz darbu – un tie bija mājinieki, kuriem nācās izturēt ilglaicīgu mēneša pēdējo dienu „naudas teroru”. Arī kolēģi darbā dabūja trūkties. Taču bez līdzekļiem palikt, pateicoties vairākiem labvēlīgiem apstākļiem, nekad nav nācies. Vēlāk, kad modē un nepieciešamības radīti nāca bankas konti, atvieglojošs risinājums bija overdrafta piedāvājums. Parādu var gaumīgi atdot no algas, turklāt bez liekām diskusijām. Banka paņem savu tiesu, procentus ieskaitot, un, kas pats labākais – vairs nav jāprasa nauda ģimenes locekļiem. Ironiski, bet patiesi: Tu paņem svešu naudu, par kuras izmantošanu pats arī samaksā.

Mazliet nepatīkamais aspekts kredītu no interneta ņemšanai ir, ka to saņemšana uz brīdi aizņēmējam rada mānīgu iespaidu par naudas situācijas uzlabošanos. Var iekulties nepatikšanās. Taču – ko darīt, pirmās reizes ir pieredzes uzkrāšanai. Kad kredīts jāsāk atmaksāt, bet atmaksājamā ikmēneša summa ir lielāka par atlikumu, kas būtu jātērē tikai pašu nepieciešamāko vajadzību pirkumiem, Tu sāksi domāt pareizi. Tomēr, lai nenonāktu šādās situācijās, laikus jāpārliecinās, ka ātrais jeb distances kredīts tiek ņemts tikai nelielos apmēros un atbilstoši ienākumu apjomam.

Reaģējot uz piedāvājumu, arī valsts līmenī tikušas izstrādātas normas, kas palīdz gan patērētājam, gan alternatīvo finanšu pakalpojumu sniedzējiem. Patērētāju tiesību aizsardzības centra (PTAC) vietnē atrodams plašs skaidrojums par ātrajiem kredītiem. Ir radīti grozījumi Patērētāju tiesību aizsardzības likumā, aizsargājot klientu intereses – likuma normas attiecas gan uz kredītu izsniegšanu naktīs, gan maksimālo pieļaujamo kredīta pieaugumu kredīta atmaksas laikā, gan uz atteikšanās tiesībām un citiem līdz šim problemātiskiem gadījumiem distances kredītu jomā.

Viss iepriekš minētais ir apzināta norāde uz ātro kredītu tirgus labo praksi Latvijā. Nelielās summās, atbilstošos apmēros un termiņos, nepārspīlējot to biežumu, distances kredītu ņemšana ir normāls solis cilvēkam, kuram ir regulāri ienākumi un spēja atmaksāt kredītu.

Galvenie nosacījumi, lai kredīts nekļūtu par slogu, ir

 1. kredīta nelielais apjoms,
 2. atmaksas summa mēnesī nepārsniedz 30-40% no ikmēneša ienākumiem,
 3. ātrais kredīts risina tikai īslaicīgas finansiālas problēmas,
 4. distances jeb ātrais kredīts nav līdzeklis cita kredīta segšanai.

Kredīti internetā

Ir jābūt bankas kontam, kā arī labai reputācijai. Laba reputācija gan bankas, gan nebanku kreditētāju uztverē ir iepriekšējo kredītu nomaksa, laicīga saistību izpilde. Ienākumiem jābūt atbilstošiem aizņēmuma lielumam. Parasti distances jeb ātro kredītu izsniedzēji sākotnēji nepieprasa izziņas no Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vai Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA). Ja kreditors interesējas par ienākumu sīkāku izklāstu, to sauc par klienta maksātspējas pārbaudi. Atbilstoši līguma noteikumiem kreditors var pieprasīt vai iesniegt informāciju dažādās ar kredītinformācijas datubāzēm saistītās iestādēs, piemēram, jau minētajā VID vai VSAA, Iedzīvotāju reģistrā, Latvijas Bankas Kredītu reģistrā, kredītu piedziņas firmās, zvērinātu tiesu izpildītāju birojos.

Pabeidzot reģistrāciju, jaunam klientam daudzās ātro kredītu firmās tiek piedāvāts pirmais kredīts bez komisijas maksas un procentu likmēm. Taču nevajadzētu aizmirst, ka lielāka summa, ko aizņemas tikai uz vienu mēnesi, ir grūtāk atmaksājama kā aizņēmums, kas nelielos apjomos jāatmaksā vairāku mēnešu garumā. Bezprocentu kredīts parasti tiek piedāvāts laikaposmam līdz 30 dienām. Kredīta pieteikums var tikt izskatīts piecpadsmit minūšu laikā katru darbdienu. Ja aizdevējs strādā arī brīvdienās – arī sestdienās un svētdienās. Vienīgais šķērslis ir naudas saņemšana nakts stundās. Ja mēs vēlētos iegūt papildu līdzekļus no 23 līdz 7, kreditors to atteiktu, jo Patērētāju tiesību aizsardzības likumā ir iestrādāta norma, kas liedz izsniegt kredītus naktī.

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs strādā pie tā, lai patērētāji (tie esam mēs) varētu justies droši, iepērkoties interneta vidē. Vietnē PTAC.gov.lv atrodami labi padomi par ātro kredītu noformēšanu, lietošanu un atdošanu. Tā kā kredīts internetā ir salīdzinoši ātri iegūstams, daudzi cilvēki to saņem bez liekas domāšanas. Tas savukārt var tikt iztērēts nevajadzīgos pirkumos, ja aizdevums nav ņemts speciāli kādai aktuālai vēlmei. Šādā gadījuma patērētājs var izmantot 14 dienu kredīta atteikuma tiesības.

Kredīts internetā ir ātri noformējams un parasti neprasa ierasto banku formalitāšu kārtošanu. Tāpēc ir lieku reizi jācenšas atcerēties, ka piedāvājums ir daudzveidīgs, bet vajadzības pēc kredīta – tikai mūsu. Svarīgi domāt līdzi, aizņemoties tieši tik, cik vajadzīgs, nevis tik, cik piedāvā vilinošs aizņēmuma darījums.

Par ģimenes budžetu

Vienam cilvēkam ir jābūt galvenajam. Tā var būt sieva vai vīrs, vai kāds cits ģimenes loceklis, bet kādam tas ir jādara. Ja nav viena atbildīgā cilvēka, tad var rasties situācijas kad kādi maksājumi nav veikti, jo visi domā ka kāds cits to izdarīs. Vai kādam ir radušies papildus izdevumi un nepietiek naudas, lai apmaksātu šos rēķinus. Vienam cilvēkam ir jākontrolē ģimenes naudas maks. Ja visiem ir iespēja paņemt naudu, bez nekādas kontroles, tad rodas haoss, jo katram ir savas vēlmes un savas prioritātes. Ģimene ir kā neliela valsts. Ir noteikti maksājumi, katram savas vajadzības, strīdi par naudas lietošanu, ierobežoti līdzekļi.

Plānojot ģimenes budžetu ir jāņem vērā, ka visi kas veido pienesumu šim budžetam ir pelnījuši kādu daļu savu vēlmju apmierināšanai. Ir jāizlemj vai un kāda daļa no ienākumiem paliek ikdienas izdevumiem katram no ģimenes locekļiem. Lai neradītu konfliktus un nepatīkamu atmosfēru ir jācenšas apmierināt arī individuālās vēlmes. Arī tie, kas neveido pienesumu, piemēram bērni, ir pelnījuši kādu brīvību un ietekmi uz lēmumiem. Izlemjot kādus maksājumus veikt vai neveikt, mēs nelūdzam bērnu viedokli, bet viņi ir jāņem vērā plānojot budžetu.

Ģimenes budžetu saplāno tas būt ļoti sarežģīti. Ir daudzi faktori kas ir jāņem vērā pieņemot lēmumus. Viņš cilvēks ir atbildīgs par šo budžetu, bet tā nedrīkst būt diktatūra. Viens atbildīgais ir nepieciešams, lai visi maksājumi būtu apmaksāti un budžets tiktu kontrolēts. Ir pieejams liels informācijas daudzuma par budžeta plānošanu. Ja jums tas nav īpaši labi izdevies, tad meklējiet jaunus veidus kā to darīt labāk.

Kā iegādāties ātro kredītu?

Ātro kredītu var iegādāties internetā ar pieteikuma iesniegšanu elektronisku. Nebūs jāatbild uz jautājumiem, nebūs jāiesniedz papītu kalni. Pieteikums aizņems aptuveni 15 minūtes Jūsu dārgā laika!

Finanšu palīdzība

 1. Izvērtējiet, vai pirkums atbilst ieteiktajiem ātro kredītu nosacījumiem. Ja šie nav impulsīvas idejas radīti tēriņi, ja finanšu problēma, kuras dēļ Jūs vēlaties ātro kredītu, nav ilgstoša, iznākums varētu būt pozitīvs.
 2. Sastādiet savu finanšu budžetu. Vienkārši runājot – saskaitiet visus savus ienākumus un izdevumus. Ja ienākumi pārsniedz izdevumus, varat nopietnāk domāt par kredīta noformēšanu. Parasti iesaka kredītu noformēt gadījumā, ja no mēneša ienākumiem ikmēneša kredīta atmaksas summai varat veltīt aptuveni 20-30 %. Ja šī summa pārsniedz ieteikto, Jums var nākties kredīta atmaksas termiņu pagarināt, kas saistīts ar vēl papildu izdevumiem, tātad – vēl lielākām izmaksām. Šādi kredīti ir ļoti grūti atmaksājami, un rezultātā var nākties iesaistīt Latvijas Alternatīvo finanšu pakalpojumu asociāciju, lai Jūs kredītus varētu atmaksāt pakāpeniski pa daļām. Tāpēc vienmēr rūpīgi apziniet savas iespējas.
 3. Izvēlieties aizdevēju internetā. LAFPA biedri ir ieguvuši licenci savai darbībai, un Jūs vajadzības gadījumā varēsiet vērsties gan pie valsts institūcijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC), gan LAFPA birojā.
 4. Salīdziniet kredītu procentu likmes. Ja Jūs vēlaties lielāku summu, kā dažus desmitus eiro, izdevīgāki ir tie kredīti, kuri jāatmaksā vairākos mēnešos. Ir kredīta devēji, kas piedāvā arī šādu iespēju.
 5. Izlasiet kredīta līgumu noteikumus. Tajos jāpievērš uzmanība soda sankcijām kredīta atmaksas kavējumu gadījumā.

Kādiem nolūkiem cilvēki ņem ātros kredītus? Ja pēdējā mēnesī palielinājies siltumapgādes vai elektrības rēķins, ja pietrūkst līdz algai, ja noticis negadījums, vajadzīgs neplānots veselības uzlabojums. Šo izdevumu kategorijā varētu ietilpt arī riepu komplekta iegāde. Gadīties var visādi – it īpaši, ja pirmo reizi esat auto īpašnieks. Taču, iespējams, neesat arī padomājis par tehniskās apskates vai apdrošināšanas izdevumiem. Visu šo negaidīti tēriņu rezultātā Jums ilgtermiņā nāktos padomāt par papildu ienākumu radīšanu. Bet, ja jālabo situācija šeit un tagad, tad, ievērojot iepriekš sniegtos ieteikumus, Jūs varat domāt par ātro kredītu.

Kredīti bez galvojuma

Finanšu palīdzībaParasti uzreiz, reģistrējot pieteikumu kredītam, anketai nav jāpievieno oficiālas izziņas. Ja kreditoram rodas jautājumi, atkarībā no līguma nosacījumiem, tas var lūgt kredīta ņēmējam uzrādīt iepriekš minētās valsts iestāžu izsniegtās izziņas. Ar personas piekrišanu ātrā kredīta izsniedzējs var vērsties Latvijas Bankas Kredītu reģistrā ar pieprasījumu izsniegt informāciju par sava klienta iepriekšējām un esošām parādsaistībām, to apjomu, termiņiem un līgumiem. Visas ar nodrošinājumu saistītās saistības ir atrunātas līgumā starp kredīta devēju un ņēmēju.

Tā kā distances kredītu ņēmējiem nav nepieciešams meklēt galvotāju, kā arī bieži vien pietiek tikai ar ienākumu apjoma norādi reģistrācijas anketā, ātro kredītu var iegūt ļoti ātri. Darba dienu laikā, no 7 līdz 23 (likumā noteiktā norma) vai citās stundās, kuras norāda distances kredīta izsniedzējs, iesniegums var tikt izskatīts piecpadsmit minūšu laikā. Ja kreditora lēmums ir pozitīvs, nauda klienta kontā, visātrākais, ienāk tajā pašā dienā.

Ja pa šo laiku klients vēl joprojām nav pārdomājis, divu nedēļu jeb 14 dienu laikā viņš joprojām var atteikties no kredīta (Patērētāju tiesību aizsardzības likums). Šāda norma pasargā karstgalvīgus aizņēmējus, kā arī kredītu izsniedzējus no klientu nepārdomātiem lēmumiem. Klients paliek pie savas naudas, kreditors – iespējams, zaudē kredīta ņēmēju, taču – tādu (neuzticamu) kredīta ņēmēju, kurš nav nopietni apsvēris savu rīcību un līdz ar to varētu radīt zaudējumus uzņēmumam.

Ja nav nepieciešams galvojums, kredīta noformēšana ir nesalīdzināmi ātrāka nekā bankas kredīta saņemšana. Tomēr arī ātrais kredīts tiek iztērēts īsākā laika posmā. Parasti ātro kredītu izmanto, ja nepietiek naudas pirms algas dienas, radušās īslaicīgas finansiālas problēmas (darba maiņa, bezdarba iestāšanās), neparedzēti izdevumi. Plānotiem pirkumiem un tēriņiem arī var izmantot distances kredītus, un tas arī ir vēlams – plānot savu finanšu dzīvi.

To var izdarīt, sastādot budžetu. Ienākumu un izdevumu attiecība rādīs, cik liels naudas apjoms var tikt veltīts kredīta atmaksai ik mēnesi. Dažādi pirkumi vai citas naudas vajadzības ļauj aizņemties no trim dienām līdz pat vienam gadam. Izsecinot, kāds naudas patēriņš tiks veltīts kredīta atmaksai mēnesī, iespējams plānot kredīta termiņu. Protams, būtiski ir zināt un būt pārliecinātam, ka ienākumi būs regulāri visu kredīta termiņa laiku.

Tāpat, plānojot ātro kredītu bez galvojuma, ir vēlams papildināt savu budžetu ar blakus ienākumiem. Tos var iegūt, gan ikdienā taupot naudu, tas ir, tērējot mazāk, gan sameklējot papildu darbus. Tēriņu samazināšanai ir jāsākas ar kaitīgo ieradumu izskaušanu, bet papildu ienākumu gūšanai jāizmanto savi talanti un prasmes.

Kredīts auto remontam

Ja zini, ka pienācis laiks remontēt savu auto, bet ietaupījumi to neļauj darīt palielo izmaksu dēļ, viens no variantiem ir aizņēmumi. Aizņemties auto remontam, tāpat kā citiem mērķiem, var gan no privātpersonām, gan uzņēmumiem. Tā kā remonts būs jāveic arvien biežāk, vislabākais variants ir noformēt kredītu pie ātro kredītu aizdevējiem.

Latvijas ātro jeb distances kredītu tirgus ir samērā plašs. Viegli izvēlēties atbilstošāko piedāvājumu tieši Tavām vajadzībām un ienākumiem.

Vienīgi jāatceras labas ātro kredītu aizņemšanās prakses pamatlikumi:

 1. kredīts ir vajadzīgs īslaicīgu problēmu risināšanai,
 2. kredīta apjoms ir neliels,
 3. kredīts nepārsniedz 30-40% no ikmēneša ienākumiem,
 4. kredīts tiek iztērēts paredzētajiem mērķiem.

Nenoliedzami, ar laiku var rasties jautājums: kas labāk – remonts vai jaunāks auto modelis? Tas pats no sevis uzpeld to auto īpašnieku galvās, kam, Swedbank reklāmas saukļa vārdiem runājot, „lāpīšana” ir nogurdinājusi dzīvi. Šeit iespējami divi varianti: atteikšanās no kredīta vispār vai – lielāks kredīts jauna auto iegādei. Tāpēc, vērtējot ar auto saistītās summas, pirmais solis būtu

 1. remonta izmaksu analīze.

Cik naudas vidēji gadā tiek tērēts, lai uzlabotu esošā auto stāvokli? Neieskaiti šajos tēriņos auto uzturēšanas izmaksas – degvielu, eļļas, logu tīrīšanas šķidrumu, riepu maiņu, nodokļus, tehnisko apskati. Sadali auto remonta izmaksas pa mēnešiem. Visticamāk, Tu remontam aizņemies nelielas summas, kuru pirmā noformēšana ātro kredītu aizdevēju firmās ir bez maksas. Taču – pirmie kredīti reiz beidzas, līdz ar to procentu likmes pieaug.

 1. Izvēlies citu auto remonta kompāniju.

Iespējams, ka, salīdzinot esošo darbnīcas cenrādi, izrādās, ka izdevīgāk ir remontēt auto citā kompānijā. Īpaši, ja remonts, veikts ražotāja autorizētā firmā, un pagājuši vairāk, kā pieci gadi kopš auto pirkuma vai cits laika posms, pēc kura garantijas remonts, vairs nav spēkā. Ja līdz ar to zudušas visas priekšrocības konkrētajam remonta darbnīcas piedāvājumam, bet citu pakalpojumu dārdzība tajā ir ievērojama, tad varbūt patiešām jāizvēlas mainīt pakalpojumu sniedzēju.

 1. Lūdz apskatīt savu auto citam speciālistam.

Ir vērts ļaut diagnostiku veikt citā uzņēmumā, jo var gadīties, ka esošais pakalpojumu sniedzējs, pieradināts pie viena un tā paša sadarbības modeļa, vērtē Tavu maksātspēju, piedāvājot allaž dārgākos variantus. Protams, nedrīkst ciest kvalitāte un drošība. Ja jāmaina kāda detaļa, tad labāk to nomainīt uzreiz, nevis meklēt apstiprinājumu, ka tā vēl ir derīga.

 1. Maini domāšanas veidu.

Kas Tev patīk, izdodot naudu? Iespējams, šis jautājums atklās kādu interesantu šķautni Tavā domāšanā, ļaujot paskatīties uz izmaksu problēmu no citas puses. Tādējādi bieži vien izrādās, ka izmaksas tāds nieks vien ir, kas vienkārši ir prāta radīts bubulis. Dažreiz, sarunās ar cilvēkiem, Tu saproti, ka Tavas izmaksas ir normālas tai situācijai, kurā atrodies (bet te jau es Tevi aicinu neaizņemties nākamo kredītu, kaut arī mans mērķis sākotnēji bija – attīstība caur labāku dzīvi, ko piedāvātu lielāka naudas summa Tavā rīcībā).

Ja iepriekšējie punkti Tevi nav pārliecinājuši turpināt remontus iepriekšējā veidā, Tu, protams, jebkurā gadījumā vari atteikties no personīgā transporta lietošanas. Taču, iespējams, auto Tev nav tikai pārvietošanās līdzeklis (te nu Tevi atkal provocēju uz domāšanu), bet simbolizē vēl kādu pievienoto vērtību, piemēram, brīvību, statusu vai dzīves stilu. Tādā aspektā lūkojoties uz savu auto, Tu droši vien gribētu turpināt braukt ar mašīnu. Ja apnikuši remonti, ņemiet lielāku kredītu un pērciet jaunu auto.

Kā izvairīties no studiju kredīta?

Mācības augstskolā ir ļoti nozīmīgs periods ikviena cilvēka dzīvē, jo tādā veidā ir iespējams sevi pilnvērtīgi izglītot un iegūt vēlamo darbu. Tomēr nereti mācības augstskolā ir salīdzinoši dārgs prieks. Daudzi iestājas augstskolā uzreiz pēc vidusskolas absolvēšanas vai atsāk studijas savas karjeras dēļ. Nereti lielākā sabiedrības daļa pat pēc augstskolas absolvēšanas un diploma iegūšanas vēl turpina maksāt savu studiju kredītu. Bet kā ir iespējams izvairīties no studiju kredīta un liekām parādsaistībām? Pirms piesakies studijām – rūpīgi  iepazīstieties ar veidiem, kā iespējams ietaupīt naudu un izvairīties no studiju kredīta, studējot augstskolā.

Piesakies valsts finansiālajai palīdzībai

 • Ikvienam studentam ir iespēja kandidēt uz budžeta vietām jeb studiju vietām, kas tiek apmaksātas no valsts budžeta līdzekļiem. Svarīgi minēt, ka tas attiecas uz Latvijas augstskolām un koledžām, kas ir akreditētas;
 • Ja tomēr Tev budžeta vieta netiek piešķirta – Tu vari pieteikties valsts pabalstam vai studiju kredītam ar valsts galvojumu, ja vien jūs atbilstat konkrētiem priekšnosacījumiem;
 • Jāuzsver, ka valsts pabalsts, kas tiek izsniegts studentiem, kas atbilst īpašiem nosacījumiem, protams, nav tik liels, lai ar to varētu nosegt studiju maksu, bet tas ir pietiekams, lai segtu ikdienas dzīvošanu, studējot augstskolā;
 • Ja tomēr ir jāpiesakās kredītam – izvēlies studiju kredītu ar valsts galvojumu, jo tas ir ar zemāku procentu likmi.

Meklē iespējas saņemt mācību stipendiju

 • Svarīgi minēt, ka stipendijas nav tikai valsts augstskolu un koledžu privilēģija, un tās netiek piešķirtas tikai labākajiem studentiem vai studentiem, kas guvuši kādus īpašus panākumus;
 • Jāuzsver, ka ir gan valsts, gan privātās institūcijas, kas piedāvā studentiem iespēju iegūt zināmu stipendiju. Tas, protams, ir iespējams tikai tādā gadījumā, ja kandidāts atbilst iepriekš noteiktajiem nosacījumiem, kas atkarībā no institūcijas var būt dažādi. Jebkurš no šiem piedāvājumiem ir lieliska iespēja ne vien studēt, bet arī saņemt par to naudu.

Izveido savu budžeta plānu un ietaupi nepieciešamos līdzekļus citām lietām

 • Ja Tu pieturēsies pie sava budžeta plāna – Tev nevajadzētu rasties nepieciešamībai pēc lielāka vai mazāka aizdevuma, jo būtiskākie izdevumi ir jau paredzēti budžeta plānā;
 • Protams, ikvienam var gadīties neparedzēti izdevumi, tomēr tie visbiežāk nerada regulāru budžeta iztrūkumu. Jāpiebilst, ka regulāru budžeta iztrūkumu rada nespēja plānot savu budžetu vai tā ignorēšana;
 • Pastāv mīts, ka studentiem nekad nav naudas, tomēr tā nav taisnība. Ja Tu veiksmīgi plānosi savas finanses un pieturēsies pie izveidotā plāna – vienmēr būsi ieguvējs. Atceries, ka pārdomāts budžeta plāns pasargās Tevi no nevajadzīgiem tēriņiem un arī no aizdevuma ņemšanas.
Strādā nepilnas slodzes darbu

Nereti strādāšanu kādā nozarē ir grūti apvienot ar studijām, tomēr ir ideāli, ja izdodas atrast darbu, kas ir saistīts ar jūsu studijām, jo tas ir lietderīgi, skatoties no abiem aspektiem – praktiski strādājot, Tu papildināsi savas zināšanas, kā arī būs lielākas izredzes iegūt darbu.

Dzīvo taupīgi un izvērtē savus tēriņus

Studējot Tev nav nepieciešams pirkt pašas dārgākās lietas. Piemēram, nepērc grāmatas, pirms neesi pārliecinājies, ka tās nav pieejamas bibliotēkā vai internetā.

Esi uzņēmīgs un vienmēr centies mācīties pēc iespējas labāk, jo atzīmes ir ļoti svarīgas, lai saglabātu budžeta vietu un Tev nebūtu jāmaksā par studijām. Neesi slinks un vienmēr meklē dažādas stipendiju vai prakses iespējas. Studē un pilnveidojies, tas Tev palīdzēs nākotnē sasniegt daudz vairāk.

Kas piedāvā ‘’Līgo’’ kredītu

EURVairāki uzņēmumi piedāvā Līgo kredītu, kur ir dažādi izdevīgi piedāvājumu. Viens no tiem ir tāds, ka komisijas maksa ir 0% pirmās četras nedēļas, citiem atmaksa sākas tikai no nākamā mēneša algas, lai nav lieki jādomā no pirmās algas, cik daudz jāatdod maksājumos. Akcijas ir ļoti daudz un katram aizdevējam savādākas, ir tikai jāizvērtē, kuras labāk iet pie sirds un kuras ir finansiāli izdevīgākas konkrētajai situācijai un apstākļiem.

Tomēr, ja mēs saprotam, ka nav tik daudz naudas un kredītu arī nav vēlme ņemt, tad vienkāršākais jeb lētākais variants ir braukt pie draugiem svinēt līgo svētkus, jo tomēr skaitīsimies kā viesis, un mums pašiem nebūs jāpārmaksā vai lieki jātērējas, tikai nedaudz, jo draugi jau visu būs izplānojuši un tad jau vajadzēs kādu nieciņu ko likt uz galda, tas var būt kaut kas pavisam vienkāršs un nemaz ne tik dārgs cik visu svētku organizēšana. Bet ja izlemjam tomēr ņemt kredītu uz līgo svētkiem, tad kaut kā nepatīkami būtu visu saņemto naudu izlietot alkoholam, jo nav bijis nemaz tad jēgas tā censties un pūlēties darbā, ja tagad alga tiek vienkārši iztērēta kaut kam nevajadzīgam, labāk naudu iztērēt pēc vajadzības kādam sieram vai ēdienam ko likt uz galda, vai visbeidzot dāvanai vakara rīkotājam. Galvenais ir apdomāti izvēlēties kredītu, lai nesanāk problēmas vēlāk.